privacy-policy-minilening365Onderstaande voorwaarden en beperkingen zijn automatisch van kracht wanneer u gebruik maakt van deze website. De inhoud en de informatie op de website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen op ieder moment worden gewijzigd, zonder nadere aankondiging. Hoewel we uiterst zorgvuldig omgaan met de bronnen en de informatie die wij samenstellen om de inhoud van de website te leveren, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, de actualiteit of de volledigheid van de informatie. We kunnen ook niet aansprakelijk gehouden worden voor de eventuele foutloosheid of het functioneren van de website.

 

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de geboden informatie. Deze informatie is ook niet bedoeld om een alternatief te bieden voor vakkundig advies. Het gebruiken van de informatie valt onder het eigen risico van de gebruiker, er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Wanneer u de website verlaat door op een link te drukken naar de website van een derde partij, dan geldt de privacy policy van die website en op dat gebied kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden. Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie op de andere websites.