foto test 250 250 rond

Oude schulden wegen lang door

In Nederland zijn de meeste leningen afgesloten tussen 2005 en 2008. In de afgelopen vijftien jaar is 35% van alle leningen afgesloten in deze periode, hierna is het aantal leningen alleen nog maar gedaald. Deze leningen omvatten ook de hypotheken, en voor deze leningen geldt hetzelfde beeld. Aan de hand van het onderzoek is echter iets anders duidelijk geworden. De meeste mensen hebben vandaag de dag nog altijd te kampen met de leningen die open zijn blijven staan. Daar zijn verschillende oorzaken voor te vinden en het is duidelijk dat de oude schulden een belangrijke stempel op het dagelijks leven drukken. Wanneer de schulden niet terugbetaald kunnen worden, zorgt dit voor een groot risico. Het kan er namelijk voor zorgen dat de schuldsanering om de hoek staat. Wat kan hier aan gedaan worden en hoe kunnen de problemen zo groot worden?

Het ontstaan van de problemen

In de periode tussen 2005 en 2008 zijn veel leningen afgesloten. Het was een periode van welvaart en een toekomstvisie die er goed uit zag. In 2008 klapte vervolgens de markt in elkaar, de toekomstvisie werd ineens aanzienlijk minder rooskleurig en meer problemen kondigden zich aan. Op dit moment hadden de meeste mensen al een lening lopen. Een lening die niet voor problemen zou moeten kunnen zorgen, want er was aan alle voorwaarden voldaan. Het inkomen was ruim voldoende om de lening af te kunnen betalen. Maar dat inkomen zou niet gelijk blijven. Met de komst van de crisis ging veel werk verloren en dat betekent dat er banen geschrapt moesten worden. Een betaling kan niet gedaan worden, er wordt een hogere aanmaning gestuurd, en zo beginnen de problemen uiteindelijk.

Wat kan er gedaan worden?

Er moet beter toezicht komen en de meest logische plek is de gemeente. Dit kost geld, maar de mensen die lange tijd gebukt gaan onder grote schulden, die kosten de maatschappij nog veel meer geld. Toch is dit alleen maar een aanpak voor de symptomen. Het zou veel beter zijn om direct bij de oorzaak van het probleem te beginnen en die ligt bij de bron. Wanneer mensen niet genoeg weten over de mogelijkheden en de valkuilen van het afsluiten van leningen, dan is de hulp achteraf een bodemloze put. Er moet begonnen worden met betere voorlichting, duidelijke afspraken en een formule om te berekenen wat er precies gebeurt wanneer de lening niet terug betaald kan worden. In dat scenario moet ook de schuldsanering genoemd worden, en de vrijheden die verloren gaan voor de mensen die een betalingsachterstand hebben waar zij niets meer aan kunnen doen. Op die manier zullen mensen beter gaan nadenken over de mogelijkheden en de wenselijkheid van een lening.