krediet-doorlopend

Het risico bepaal je grotendeels zelf

Er wordt vaak geschreven over het grote risico dat geld lenen met zich meebrengt. Teveel mensen zouden in de problemen kunnen komen door het lenen van geld, maar dit gaat vaak over de mensen die niet goed letten op de dingen die zij besluiten. Daarmee is het een en ander te zeggen over het risico van het geld lenen. Er wordt te vaak gesteld dat geld lenen altijd grote risico’s met zich meebrengt, maar dat verhaal is niet altijd de waarheid. Het risico wordt namelijk grotendeels bepaald door de persoon die de lening aanvraagt. Hoe beter je zelf alles voor elkaar hebt, hoe kleiner het risico wordt.

Wat is bepalend voor het risico?

Het risico wordt grotendeels bepaald door de maandelijkse kosten die aan de lening of het krediet verbonden zijn. Hoe hoger de kosten zijn, hoe groter het risico is, al is dit natuurlijk afhankelijk van het inkomen van het huishouden. Een huishouden waar maandelijks meer geld overblijft, heeft per definitie een lager risico dan een huishouden waar het elke maand aan het einde van de maand krap is. Wanneer de maandelijkse overschotten de kosten voor de lening of het krediet kunnen dekken, is het risico kleiner dan wanneer er gehoopt moet worden op een meevaller.

Wat is bepalend voor de kosten van een lening of krediet? Dit zijn de maandelijkse aflossingen op de lening en de rente die berekend wordt over de totaal openstaande schuld. Dit is in het begin dus altijd duurder dan wanneer er aflossingen geweest zijn. Daarmee kun je stellen dat het risico gaandeweg steeds verder daalt. Hoe meer er afgelost is, hoe kleiner het risico wordt. Daarbij moet wel gesteld worden dat een te hoge aflossing per maand altijd zorgt voor problemen. Een kwestie van een aantal rekensommen maken dus, want op die manier kun je zelf berekenen hoe de lening zo goedkoop mogelijk kan worden voor jou.

Een ander onderdeel van het risico is het aantal kleine kinderen in het huishouden en de overige uitgaven die gedaan moeten worden. Wanneer er veel kleine kinderen zijn en een hoge hypotheek, dan is het risico een stuk groter dan wanneer er geen kinderen in het spel zijn en wanneer de maandelijkse kosten laag uitvallen. Hoe meer overzicht je hebt en hoe beter je de kosten van het dagelijks leven kunt spreiden, hoe lager het risico uit zal vallen bij het aangaan van een lening.