disclaimer-minilening365De content van http://minilening365.nl is met zorg samengesteld en wij streven er op ieder moment naar om de inhoud zo actueel mogelijk te houden. Desalniettemin kan het gebeuren dat u informatie aantreft die onvolledig of onjuist is. Wij kunnen op geen enkele manier aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige informatie op de website. Wanneer u informatie tegenkomt die onvolledig, onjuist of onduidelijk is, neemt u dan contact met ons op.

Op deze website vindt u linkjes naar andere websites. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud op deze websites of voor de manier waarop zij met de cookies omgaan. Om hier meer informatie over te krijgen, raden we u aan om de disclaimer en de privacy policy van die website te lezen.

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren en elders zelf te gebruiken. Wanneer u dit toch wilt, neemt u dan eerst contact met ons op, want het kopiëren van de inhoud zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaren is inbreuk plegen op de intellectuele rechten.