HypothecaireKredietaanvragenPieken2015

BKR wil nog veel meer gegevens bij gaan houden

Onlangs heeft het BKR het 50-jarige bestaan mogen vieren. Hierbij werd duidelijk dat er een aantal nieuwe plannen op stapel liggen die grote gevolgen kunnen hebben voor de financiƫle markten in Nederland. Op dit moment worden de mensen bijgehouden die betalingsaanmerkingen hebben gehad, en de mensen die een lening of een krediet hebben lopen, zijn ook bekend bij deze organisatie. Binnenkort wordt de lijst van namen echter nog eens vele malen groter. Het BKR wil namelijk nog veel meer gegevens bij gaan houden en de eerste reacties hierop waren bijzonder positief. Het idee is dat een beter toezicht problemen kan voorkomen, maar zitten er geen nadelen aan deze aanpak?

Meer gegevens naar het BKR

Het BKR wil vanaf nu ook gegevens verzamelen over andere schulden die particulieren kunnen hebben, zoals studieschulden, of andere openstaande rekeningen. Deze werden voorheen niet meegenomen in de kredietaanvragen en aanvragen voor leningen, maar daardoor ontstond een vertekend beeld. Mensen die geen lening hadden, maar wel een openstaande rekening van honderden euro’s, zijn immers net zo kredietwaardig als mensen die nog een schuld van een lening open hebben staan van honderden euro’s. Dat vertekende beeld moet nu aangepakt worden door het verzamelen van meer gegevens door de BKR. Toch is niet iedereen voorstander van deze aanpak, en de redenen daarvoor liggen voor de hand.

Allereerst worden alle gegevens gebruikt zoals deze beschikbaar zijn. Dat is gevaarlijk, want de context van de schuld of openstaande rekening is op die manier niet bekend. Neem de studieschuld als voorbeeld. Deze schuld kan gemakkelijk oplopen tot duizenden euro’s, en de DUO zal met een voorstel komen om het bedrag in termijnen op te delen over vele jaren. Wanneer niet bekend is in welk jaar van afbetaling de persoon zit, geeft de hoogte van de schuld geen enkele informatie. Dit geldt ook voor aankoop op afbetaling. Wat als een particulier een keuken aankoopt met uitstel van betaling, maar het geldt halverwege al bij elkaar gespaard heeft en apart zet? Dan is dit niet bekend bij de BKR, maar het staat wel in het overzicht. De andere kant van het verhaal is dat de privacy van de mensen in het geding kan komen op deze manier, maar dat is de meest zwakke benadering. Zoveel privacy kun je niet hebben wanneer je een lening aan wilt vragen.

Meer duidelijkheid?

Het idee van de BKR is goed. Meer gegevens zouden moeten leiden tot meer overzicht en meer informatie, maar het is belangrijk dat het ook duidelijk is waar de schulden vandaan komen, en hoe deze geregeld zijn. Aangezien dit moeilijk voor elkaar te krijgen is, is het nog maar de vraag hoe ver het BKR precies kan komen met het plan om de gegevensinformatie uit te breiden.