-2145515442-94

Banken moeten werken aan slechte kredieten

De banken in Europa merken dat de economie langzamerhand weer aan het aantrekken is. Er gaat steeds meer geld rond en de mensen krijgen het steeds iets beter. Dat betekent niet dat de problemen ineens opgelost zijn. Veel van de schulden die in het verleden opgebouwd zijn, lopen nu nog door en kunnen niet betaald worden. Het gaat hier uiteraard om de slechte leningen en slechte kredieten, de term die de banken hebben voor de leningen en kredieten die niet terug betaald kunnen worden door de personen die de lening afgesloten hebben. In de meeste gevallen is de situatie van de kredietnemer dermate verslechterd dat er geen betalingen gedaan moeten worden. De banken benadrukken dat er nu echt iets moet gebeuren. De leningen en kredieten blijven openstaan zonder dat er een einde in het zicht komt en daarmee worden de schulden alleen maar hoger.

Hoe is dit op te lossen?

Veel van de slechte leningen zijn inmiddels vervallen verklaard. Wanneer er niet terug betaald kan worden, ontstaat er een patstelling. In veel gevallen komt de schuldsanering hierbij kijken, maar het is de vraag hoe de banken zelf de situatie beter onder controle kunnen krijgen. Op dit moment zijn de richtlijnen en de eisen al aangepast. Het is moeilijker om een lening of krediet via de bank te kunnen krijgen, omdat de banken slechte leningen uit willen sluiten. Dat betekent in feite dat je aan moet kunnen tonen dat je de betalingen op tijd kunt doen, en dat er genoeg marge is om een tegenvaller op te vangen. Op die manier worden veel mensen buitengesloten die in de problemen zouden kunnen komen door een lening of een krediet. Het probleem is dat deze aanpak niet werkt voor de slechte leningen en kredieten die er op dit moment al zijn. Deze zijn immers al rond, het geld moet alleen nog terugkomen.

De grootste vraag is of de overheid hier een actieve rol bij zou moeten spelen. Er wordt gezegd dat dit een probleem is tussen de kredietnemer en de kredietverstrekker, maar uiteindelijk zijn de problemen indirect voor de overheid zelf. Een actievere rol bij de bemiddeling en het oplossen van de problemen zou in dat opzicht wenselijk zijn. Het blijft echter nog maar afwachten of de overheid een actieve rol wil gaan spelen bij de leningen en kredieten die niet betaald kunnen worden, want uiteindelijk moet het geld toch ergens vandaan komen.